söndag 20 mars 2016

För några veckor sedan var det ganska tyst i Trollskogen, några enstaka kungsfåglar drog omkring och en större hackspett hackade i någon torraka, annars var det tyst.
Häromdagen lät det annorlunda.
Trädlärkans sång låg som ett behagligt bakgrundsljud till svartmesarnas sång.
Ovanligt nog, förmodligen "vårivriga", uppehöll sig svartmesarna ganska öppet.


Oftast gömmer dom sig i högt upp i tall och gran.


Talltitan följde svartmesarnas oblyga beteende och visade sig helt öppet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar