torsdag 12 maj 2016

I Thorsten Janssons bok Möten med Ölands Orkideér står det att läsa följande:
Göknycklarna tillhör vårens färgstarka attraktioner på Ölands orkidéängar.
Det är ingalunda en vanlig orkidé. 
När man väl lärt sig känna igen den, upptäcker man att på vissa platser är de flesta "Sankt Persnycklar" i själva verket göknycklar.
I texten står vidare att blomman skall vara tvärt avhuggen och betydligt glesare men dessa karaktärer är inte helt säkra, man måste krypa betydligt närmare.
Dom översta kalkbladen har slutit sig samman till en "hjälm".
Denna hjälm eller kåpa gav göknycklarna även det träffande namnet narrkåpa.
Persnycklar till vänster och göknycklar till höger.


Göknycklar kan tydligen ha en mängd olika färg varieteter, allt från purpurfärg till ....


....nästan vita.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar