måndag 16 maj 2016

Många fågelarter minskar i en rasande takt.
Bland annat har sånglärkan drabbats hårt.
För ytterligare info se http://birdlife.se/radda_sanglarkan
Fåglarna behöver vårt stöd........


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar