onsdag 17 augusti 2016

SOS!
På grund av den rådande låga grundvattennivån skall nu Ölands grundvatten kartläggas....med helikopter!
På Borgholm energis hemsida,
http://www.borgholmenergi.se/vatten-avlopp/helikopeterburna-matningar-av-vatten/,
kan man bland annat läsa:

Så går de flygburna mätningarna till

Helikoptermätningarna utförs av det danska företaget SkyTEM Surveys ApS, med gedigen internationell erfarenhet. Undersökningen görs med ett geofysiskt instrumentsystem som bygger på elektromagnetiska mätningar via mätutrustning som hänger på en stor ram under en helikopter. Helikoptern flyger på cirka sjuttio meters höjd med ramen på cirka trettio meters höjd. Mätningarna görs utmed parallella linjer på tvåhundra meters avstånd.
Med hjälp av de elektromagnetiska vågorna mäts den elektriska resistiviteten i marken och metoden ”ser ner” i marken till cirka tvåhundra meters djup med relativt god upplösning. Fördelningen av den elektriska resistiviteten i den sedimentära berggrunden och i jordlagren ger en god uppfattning om ett områdes geologiska uppbyggnad. Det är framför allt skillnader i porositet mellan olika geologiska enheter, liksom deras innehåll av lermineral och vatten, som påverkar den elektriska resistiviteten. Genom att analysera markens reaktion på de elektromagnetiska vågorna kan man skapa en tredimensionell geologisk modell för det undersökta området och även få en uppfattning om skillnader i grundvattenförhållanden.

Det händer verkligen saker, allvaret i vattenbristen är påtaglig.
I Barometern kunde man häromdagen läsa att första spadtaget till avsaltningsanläggningen i Sandvik är taget.
"Ett avsaltningsverk ska tas i bruk 2017.
Satsningen kostar 113 miljoner kronor.
Vattnet ska tas på 30 meters djup i Östersjön."

Just nu regnar det lätt.....allt vatten välkomnas. Vi vill ha vatten i kärr och åar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar