tisdag 27 september 2016

På länsstyrelsens sida kan man läsa följande.....

"Fossilinsamling och regler Fossil är vackra urtidsrester och man kan knappast få en tydligare vittnesbörd om landskap och miljöer som existerade här för miljontals år sedan. 
Men det finns inte obegränsat med fossil och de kommer inte att återbildas. 
För att nästa generation också ska kunna njuta av att se de vackra lämningarna och för att kommande tiders vetenskapsmän ska ha material att forska på, är det viktigt att insamling sker med stor naturvårdshänsyn och försiktighet. 
Brottsbalken, miljöbalken och allemansrätten Knackning, det vill säga att hacka loss fossil från block eller berggrund, ingår inte i allemansrätten. 
Det är förbjudet enligt lag (brottsbalken, kap 12) och räknas som åverkan eller i grövre fall skadegörelse....."

Läs vidare på
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/fossil_svenska.pdf


Går man över blottlagda kalkhällar gapar mängder av "fossilhål" tomma, är det verkligen fossilsamlarnas verk?
Förvånar mig inte, ljudet från "fossilknackare" har hörts i sommar.
Fossiler och orkidéer försvinner från ön, vilken kontaktar man om man ser något?
Polisen lär inte ha tid att komma....


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar