onsdag 2 november 2016

Ej fiske häckande fågel!
Det ligger en hel del i skyltens förmaning, mer än vad man kanske tror.


Öringsfiskets topptid på våren sammanfaller med våra tidiga kusthäckande fåglar.
Tofsvipor, strandskator, större strandpipare med flera arter kommer igång tidigt med sina häckningsbestyr.
Ölands östliga uddar är för många fågelarter favoritlokaler för bosättning.....således samma uddar som för våra sportfiskande vänner.
Sportfiskarna är envisa själar och det tar tid att "fiska av" en udde....så lång tid att lagda fågelägg hinner kallna om ruvande föräldrarpar skräms undan.
På udden där vi bor sågs under 2014 och 2015 inga ungar av varken tofsvipa, strandskata, större strandpipare eller rödbena. Udden var under dessa år frekvent besökt av sportfiskare, ofta fiskades det under flera timmar i sträck.
2016 låstes grinden ner till udden den 9:e april, udden blev därefter således betydligt mer svårtillgänglig och därmed ostörd.
Resultat.....2016 kläcktes det ungar av samtliga ovanstående arter!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar