fredag 9 december 2016

Läste att man hittat två döda trutar i Degerhamn, bägge med konstaterad fågelinfluensa.
På SVAs hemsida kan man få följande info:

Fågelinfluensa är en av de allvarligaste sjukdomarna som finns hos fjäderfä. Sjukdomen orsakas av aviära influensavirus. Dessa virus kan ge upphov till plötsliga sjukdomsutbrott med mycket hög dödlighet hos fjäderfä. Sjukdomsutbrott är vanligast hos tamhöns och kalkoner, men samtliga fågelarter antas vara mottagliga för smittan. Influensavirus kan ibland passera artbarriärerna och har bland annat infekterat gris, katt, mink och människa. AI indelas i högpatogen form (HPAI) och lågpatogen form (LPAI) beroende på deras sjukdomsframkallande förmåga på fjäderfä.¨

Undrar då vad denna trut dött av?
Har inga yttre skador som tyder på att den är slagen av rovfågel.
Inte heller finns några plockade fjädrar runt omkring.


Varken rävar, kråkor eller örnar är alltså intresserade, kanske är den oljeskadad och luktar "fel".Inga kommentarer:

Skicka en kommentar