måndag 3 juli 2017

Länstyrelsen hade information om projekt Sandlife häromkvällen.
Samling vid Homrevet där det blev rundvandring med info, intressant.


På vissa delar av strandsträckan har man öppnat upp den alltmer igenväxande stranden.
Tall avverkas och sandytor blottläggs, allt för att gynna arter som kräver soluppvärmda sandytor.


En art som direkt svarat på åtgärderna är myrlejonet.
Larvens fångstgropar sågs överallt i sanden och tydliga spår syntes där larven målmedvetet har flyttat till bättre jaktmarker.


Vad just den här larven har haft för mål är dock oklart, målmedveten har den i alla fall inte varit.
Party i myrlejonland månne?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar