lördag 7 oktober 2017

En vandring över Mensaalvaret har länge stått på programmet men har aldrig blivit av, häromdagen gjorde man till sist slag i saken.
Det blev en småtrevlig inledning med varfågel i höstfärgad oxeltopp.


Bläsgässen passerade över huvudet och en stor flock med trädlärkor födosökte på alvarmarken.
I surmarken stöttes flera enkelbeckasiner och en blå kärrhök födosökte på låg höjd...en riktig "govandring"!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar