torsdag 18 januari 2018

Nästan helt vindstilla, en perfekt dag att spana efter islommar och alförrädare.
Utmed Hagskogsvägen på öns västra sida ligger alltid en hel del fågel.
Sjöorre, alfågel, knipor och ett sjuttiotal svärta låg samlade.
Nere vid Hornsjöns utlopp fanns en riktigt stor flock med gräsänder.
En och annan gråhakedopping skymtades lite längre ut i sundet.
När jag vandrade på Trollskogens östra stig fick jag plötsligt sällskap av två storlommar.
Även imorgon är svag vind utlovat....nya kustremsor skall letas av.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar