söndag 13 maj 2018

Ute i sjön dyker skräntärnor mot en svartblank vattenyta och knölsvanarna försvarar sina revir aggressivt. Spindlarna vid Hornsjöns strandkant ser ut att ha ett mer stillsamt liv, spinner sina nät och fångar sig då och då en mumsbit, allt medan solen dalar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar