fredag 8 juni 2018

I mitten av juli är vadarnas retursträck i full gång.
I fjol dröjde till långt in i augusti innan vadarna hade blottade stränder att födosöka på, flock på flock drog förbi utan att rasta. Nu är det extremt lågvatten, det vill vi även ha från mitten av juli. 
#önsketänk


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar